پوسیدگی خاکستری پیاز (Onion gray blight)

دکمه بازگشت به بالا