پروانه میوه‌خوار پسته (کرم مغزخوار) Reourvaria pistacieola (Lop: Gelechiidae)

دکمه بازگشت به بالا