علف هرز تاخ خروس خوابیده Amaranthus blitoides

دکمه بازگشت به بالا