آفات

آفات پسته

آفت

سوسک طوقه خوار

از نظر سیکل زندگی شبیه به کاپنودیس درختاندار و هسته‌دار بوده و یک نسل در دوسال طی می‌شود.

به دو صورت حشره کامل در پناهگاه‎های مختلف در زیر علف‎های هرز، زیر برگ‎های خشکیده،

داخل شکاف‌های سطحی زمین یا به صورت لارو در زیر پوست قسمت‌های مختلف پایین درخت شامل ریشه، طوقه و قسمت‌های انتهایی تنه زمستان گذرانی می‌کند.

تعداد تخم ممکن است تا 1000 عدد هم برسد و معمولاً به صورت انفرادی در کنار طوقه در خاک گذاشته می‌شود.

دوره جنینی 15ـ10 روز به طول می‌انجامد.

مبارزه

1ـ آبیاری منظم

2ـ قوی نگه داشتن درختان

پوستخوار پسته Col.: Scolytidae) Estenoborus perrisi)

 

زمستان را به صورت لارو در حد فاصل پوست و چوب درخت در دالان‌های لاروی به سر می‌برد و سه نسل در سال دارد.

حشرات کامل در بهار با مساعد شدن آب و هوا ظاهر می‌شوند و در روی درختان ضعیف شروع به فعالیت می‌نمایند.

دالان مادری غالباً 4 تا 5 شاخه است که همگی از یک محفظه مشترک که به اتاقک جفت‌گیری معروف است منشاء می‌گیرند.

این حشره پلی گام است. هر دالان مادری به نوبه خود دارای 10 تا 20 دالان لاروی است که در طرفین دالان مادری و نسبت به آن به طور عمود قرار گرفته‌اند.

در انتهای دالان‌های لاروی اتاقک شفیرگی مشاهده می‌شود که حشره کامل پس از ظهور از همان جا پوست را سوراخ و خارج می‌گردد.

دوره نشو و نمای یک نسل این آفت حدود یک ماه به طول می‌انجامد.

مبارزه

چون به درختان ضعیف حمله می‌کنند تقویت درخت و آبیاری منظم بهترین راههای پیشگیری از حمله این آفت است.

سوسک طوقه خوار پسته(Capnodis cariosa hauseri (Col.: Buprestidae)

همانند همه گونه‌های این خانواده، لارو پس از خروج از تخم در داخل خاک به خوبی حرکت می‌کند و خود را به ریشه‌های اصلی و طوقه می‌رساند.

این حرکت به کمک موهای فراوانی که در سطح بدن لارو سن اول است، انجام می‌گیرد.

لاروها به محض رسیدن به ریشه، به زیر پوست نفوذ کرده و در منطقه کامبیوم مستقر می شود.

تغذیه لاروها عمدتاً از لایه زاینده و بافت پوست است و از استوانه مرکزی فقط لایه نازکی مورد تغذیه قرار می‌گیرد.

در محل استقرار لاروها لایه‎هایی از مواد آجری رنگ که مخلوطی از بقایای بافت گیاه، فضولات و ترشحات ریشه است دیده می‌شود.

در اثر تغذیه لاروها جریان شیره گیاهی قطع می‌شود و به همان نسبت از رشد شاخه‌ها و باردهی درختان کاسته می‌شود.

برگخوار خاکستری پسته(Thaumetopoea solitaria (Lep.: Thaumetopoeidae)

 

زمستان را به صورت دستجات تخم روی شاخه‌ها به سر می‌برند.

تفریخ تخم‎ها در بهار تقریباً هم زمان با باز شدن برگ‎ها صورت می‌گیرد.

لاروهای خارج شده از یک دسته تخم به خصوص در سنین اولیه با هم زندگی می‌کنند و اغلب در صفوف منظم روی تنه و شاخه درختان حرکت می‌کنند.

در سنین یک و دو تمام شبانه‌روز روی شاخه و برگ درختان زندگی می‌کنند.

در سنین بعد فقط شب‌ها فعالند و هنگام روز درداخل حفره‌های تنه درخت و زیر کلوخه‌های اطراف تنه استراحت می‌کنند.

در این هنگام از روی برگ‎های خورده شده که فقط رگبرگ اصلی باقی مانده است می‌توان به وجود آفت پی برد.

لاروها پنج بار جلد عوض می‌کنند و پس از تغذیه کافی در عمق 10 تا 20 سانتی‎متری خاک تبدیل به شفیره می‌شوند.

حشرات کامل 2 تا 3 ماه بعد در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند. یک نسل در سال دارد.

 

مبارزه

1ـ مگس پارازیت لارو Exorista sorbillans Dip): Tachinidae)

2ـ مبارزه با دیگر آفات پسته مانند زنجره و پسیل، مبارزه با این آفت را نیز زیر پوشش می‌برد.

در صورت عملیات مبارزه اختصاصی از سموم فسفره آلی در هنگام شب استفاده می‌شود.

برگخوار سفید پسته (رائوی پسته)(Ocneria terebinthina (Lep.: Lymantriidae)

این آفت در جنگل‎های بنه منطقه فیروزآباد در استان فارس دارای سه نسل در سال می‌باشد.

اوج پرواز نسل‎ها به ترتیب در اواسط خرداد، اوایل مرداد و اواسط شهریورماه صورت می‌گیرد.

این آفت تقریباً طی 45 روز دوره زندگی خود را تکمیل می‌نماید.

زمستان گذرانی به صورت لاروهای سنین مختلف که عمدتاً سنین 2، 3 و 4 را شامل می‌شود

در زیر پوستک درختان بنه و سایر درختان میزبان صورت می‌گیرد.

لارو زمستان گذران فاقد دیاپوز حقیقی است.

این لاروها به طور متوسط 5 تا 6 ماه در محل زمستان گذرانی باقی می‌مانند.

از اواخر فروردین ماه محل زمستان‎گذارنی را ترک می‌کنند.

لاروهای سن 1 و 3 با تغذیه از پارانشیم برگ آن را به شکل توری درمی‌آورند.

اما در سنین بالاتر برگ‎ها را به طور کامل مورد تغذیه قرار می‌دهند.

لاروها پس از تکمیل تغذیه در سطح زیرین برگ درختان میزبان و یا در محل انشعاب شاخه‌ها به شفیره تبدیل می‌شوند

پس از طی دوره شفیرگی حشره کامل ظاهر می‌گردد.

 

مبارزه

1ـ دشمنان طبیعی زنبور پارازیتوئید شفیره (Hym.: Chalcididae(Brachymeria intermedia زنبور پارازیتوئید تخم

Ooeneyrtus masii (Hym.: Encyridae -2- استفاده از باکتری Baoilius thuringiensis kurstaki به نسبت 1/5 تا 3 در هزار

3ـ مبارزه شیمیایی با سموم زولون به نسبت 2 تا 5/2 در هزار یا دیازینون به نسبت 1 تا 1/5 در هزار

شته چین‌دار برگ پسته(Forda hirsuta (Hom: pemphigidae

این شته باعث جمع شدن، ضخیم شدن و تغییر رنگ برگ‎های پسته می‌گردد.

در اثر تغذیه حشرات، سطح زیرین لبه برگ‎های چین‌دار، ضخیم و به سمت پایین لوله می‌شود.

رنگی این قسمت از سبز به قرمز تغییر می‌کند.

پروانه میوه‌خوار پسته (کرم مغزخوار) Reourvaria pistacieola (Lop: Gelechiidae)

این آفت در اکثر مناطق پسته کاری کشور انتشار دارد و غالباً بر روی درختان مسن یافت می‌شود.

 

زمستان را به صورت لارو کامل و به حالت دیاپوز داخل پیله‌های نازک سفید کثیف و در حفره‌هایی که لاروها در زیر پوست درخت تهیه می‌کنند می‌گذرانند.

این لاروها در شرایط آب و هوایی رفسنجان در اواخر اسفند تبدیل به شفیره شده

حشرات کامل حدوداً دو هفته بعد از شفیره خارج می‌گردند.

ظهور حشرات کامل در اواسط فروردین و همزمان با تورم جوانه‌ها بوده که پس از جفت‌گیری به صورت انفرادی بر روی گل‎ها و میوه‌های تازه تشکیل شده تخم‎ریزی می‌نمایند.

تخم‎ها حدوداً دو هفته بعد باز شده و لاروهای سن اول کوچک و شیری رنگ به داخل میوه‌های تازه تشکیل شده نفوذ نموده و از جنین میوه تغذیه می‌نمایند.

میوه‌های آلوده در این مرحله تا قبل از سخت شدن پوست استخوانی در اثر تغذیه لاروها سیاه شده، خشکیده و در نهایت می‌ریزند.

این مرحله از خسارت اصطلاحاً داغوی پسته نامیده می‌شود.

لاروها پس از خوردن محتویات میوه آن را سوراخ نموده و خارج می‌شوند و سپس وارد میوه بعدی می‌گردند.

در این مرحله هر لارو قادر است تا 8 میوه را از بین ببرد.

طول دوره لاروی نسل اول 35 تا 40 روز بوده و لاروهای سن آخر به سمت تنه درختان رفته و در ارتفاع 0.5 تا 1/5 متری و در زیر پوستک تنه پیله ساخته و به شفیره تبدیل می‌شوند.

شروع نسل دوم از اواخر تیر تا اوایل مرداد بوده

لاروهای این نسل پوست سبز میوه‌ها را سوراخ و از سطح داخلی پوست سبز تغذیه می‌نمایند

یا از محل شکاف خوردن پوست استخوانی (محل خندان شدن پسته) وارد میوه‌ها شده و از مغز میوه‌ها تغذیه می‌نمایند.

تغذیه لاروها در این مرحله از مغز میوه‌ها، قسمت داخلی پوست سبز پسته و بر جا ماندن فضولات لاروی بر روی پوست استخوانی

باعث ایجاد لکه‌های تیره رنگ بر روی پوست استخوانی شده که سبب کاهش مرغوبیت و بازار پسندی پسته‌ها می‌گردد.

هم‎چنین سوراخ ایجاد شده توسط لاروها می‌تواند راه نفوذی برای قارچ‌های مولد فلاتوکسین بوده و موجب آلودگی میوه‌ها به افلاتوکسین گردد.

بسته‌های آفت زده در نسل دوم را در رفسنجان اصطلاحاً چربو می‌گویند.

لاروهای نسل دوم پس از کامل شدن به سمت تنه درختان حرکت کرده

در زیر پوستک تنه و در داخل حجره‌های لاروی به زمستان گذرانی می‌پردازند.

مبارزه

 مبارزه شیمیایی: جهت مبارزه می‌توان از حشره ‌کش‌های تیودیکارب (لاروین)، آمیتراز (مایتاک) یا متاسیستوکس به نسبت 1/5 در هزار همزمان با ریزش حدود دو سوم گل‎ها

در اواخر فروردین ماه یا اوایل اردیبهشت ماه با توجه به شرایط آب و هوایی استفاده نمود.

 استفاده از فرومون: می‌توان 2 تا 3 عدد حشره ماده را در داخل یک محفظه شیشه‌ای یا پلاستیکی که دو سر آن سوراخ بوده و با پارچه توری پوشانده شده است قرار دارد.

سپس ظرف حاوی پروانه‌های ماده را در ارتفاع 5 تا 10 سانتی‎متری یک سینی محتوی آب و چند قطره روغن ولک آویزان نمود.

پروانه‌های نر در این روش به بوی مترشحه از پروانه‌های ماده جلب شده و در داخل سینی محتوی آب افتاده و از بین می‌روند.

 استفاده از نوار مقوائی دور تنه درخت در کاهش جمعیت آفت موثر است.

سوسک سرشاخه خوار پسته

 

سوسک‌ سرشاخه خوار پسته

بهترین روش مبارزه هرس شاخه‌های ضعیف شده روی درختان پسته و سوزاندن آن‌ها می‌باشد.

در صورتی که نیاز به مبارزه شیمیایی باشد می‌توان اواسط اردیبهشت از ترکیب زیر برای مبارزه استفاده نمود.

آندوسولفان 2.5 در هزار + صابون مایع 3.5 در هزار + نفت 10-15 لیتر در هزار

سوسک شاخک بلند قرمز پسته(Col.: Cerambycidae) Calchaenesthes pistacivora

طول بدن حشره کامل حد.د 13- 10 میلیمتر است.

رنگ بدن قرمز مایل به نارنجی و دارای لکه‏ های تیره بر روی بالپوش و پیش گرده می‏ باشد.

بر روی بالپوش دو جفت لکه سیاه که یکی به شکل مربع مستطیل و دیگری گرد تا لوبیایی است وجود دارد.

شاخک بلند و تا نزدیکی انتهای بدن می‏ رسد.

لارو به رنگ زرد مایل به نارنجی که حلقه‏ های بدن برجسته و سر بزرگ تر از سایر بندهای بدن است.

این آفت در هر دو سال یک نسل دارد.

تخمریزی بر روی شاخه های یکساله یا روی جای هرس و مکان پیوستن دمبرگ و جوانه به شاخه صورت می‏ گیرد.

لارو از داخل شاخه تغذیه می‏کند و سبب خشکیدگی شاخه می‏ شود.

زمستان به صورت لارو در انتهای دالان لاروی است.

مبارزه

1-کود دهی و آبیاری مناسب

2-از بین بردن علف های هرز و هرس شاخه های آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانیدن آن ها

3-سمپاشی با دیازینون به نسبت 1/5 در هزار و اندوسولفان به نسبت 2/5 در هزار همراه با روغن ولک-آدمیرال به نسبت 0/75در هزار

بعلاوه روغن ولک 5 در هزار بر روی مراحل تخم ولارو سن اول تأثیر قابل قبولی دارد.

 

کنه گالی پستهEriophyes pistaciae Nal. (Acari.; Eriophyidae)
و کنه گالی ثانوی پستهEriophyes stephanii Nal. (Acari.; Eriophyidae)

جانوران در اندازه های 200 – 100 میکرون با بدنی نرم و در انتها باریک به رنگ زرد تا قهوه‏ ای روشن می‏ باشند.

به صورت جانور کامل در لابه‏ لای فلس جوانه‏ ها زمستان گذرانی می‏ کنند

در بهار از شیره گیاهی تغذیه نموده و سبب ضعیف شدن درخت می‏ شوند.

همچنین این گروه از کنه ها سبب بدشکلی خوشه گل و میوه، سرشاخه و برگ شده و گال ایجاد می‏ کنند.

خوشه های گل نر به گونه جادوی جادوگر رشد کرده و گل‏های ماده بارور نمی ‏شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا