علف هرز

علف های هرز سیر و پیاز

علف های هرز سیر و پیاز

بهتریــن زمــان مبــارزه بــا علف هــای هــرز ســیر، اواســط اســفند مــاه است.

می تــوان از همــان ســمومی کــه بــرای مبــارزه بــا علف هــای هــرز پیــاز اســتفاده می شــود بــرای مبــارزه بــا علف هــای هــرز ســیر نیــز اســتفاده کــرد.

همدان قطب توليد سير كشور است و علف های هرز بسیار مزاحم هستند،

از طرفی روش مدیریت کاربردی و علفکش مناسب نیز یافت نمی شود.

بنابراین با بکارگیری راهکارهای مدیریت زراعی و شیمیایی(تلفیقی).

علف هرز تاخ خروس خوابیده Amaranthus blitoides

علف هرز تاج ریزی Solanum nigrum


سوروف Echinochola colonum

ارزن وحشی Setaria viridis L


خرفه Portulaca oleracea L


اویارسلام زرد Cyperus esculentus L

اویار سلام ارغوانی Cyperus rotundus L

پیچك Convolvulus arvensis L


علف پنجه ای مصری Dactyloctenium aegypticum (L.) P.Beauv

عروسك پشت پرده Physalis alkekengi L


پنجه مرغی Cynodon dactylon L

پنجه انگشتی Digitaria sanguinalis (L.)

 

علف شورSuaeda sp

پوآ Eragrostis poaeides P.Beauv

آفتاب پرست Heliotropium lasiocarpum Fish

پنیرك Malva parviflora L


براسیکا Brassica tourneforti Gouna

سلمه تره

اقدامات پیشگیرانه:

 1.  استفاده از بذر های بوجاری شده و فاقد هر گونه بذر علف هرز .
 2. استفاده از کودهای دامی پوسیده (بذر بسیاری از علف های هرز، ممکن است همراه با دانه هایی که برای تغذیه ی دام ها خریداری شده اند وارد مزرعه شود).
 3. کنترل علف های هرز در کانال ها و مسیر های آبیاری، در حاشیه مزارع، در اطراف جوی ها و کانال های آبیاری بدلیل وجود رطوبت فراوان علف های هرز بسیاری رشد می کند.
 4. کنترل علف های هرز در زمان آیش (هدف جلوگیری از به گل نشستن و تولید بذر علف های هرز موجود می باشد).
 5. رعایت مسائل قرنطینه ای.
 6. بازدید و تمیز گردن ادوات کشاورزی قبل از ورود به مزرعه.
 7. در هنگام حمل بذر توسط کامیون ها از پوشش لازم استفاده شود، تا از پراکندگی بذر در زمان جابجایی جلوگیری شود.
 8. از ورود دام های که از مناطق آلوده تغذیه کرده اند به مزرعه جلوگیری شود.
 9. از تغذیه علوفه آلوده به دام جلوگیری شود، زیرا کود های حاصل از آن بعداً منبع آلودگی می گردد.
 کنترل علف های هرز :
 1. کنترل مکانیکی
 2. کنترل زراعی
 3. کنترل شیمیایی
 4. کنترل بیولوژیکی

با توجه به اینکه علف های هرز مقاومت بیشتری دارند، برای اینکه کنترل آنها مؤثر واقع شود، باید از کلیه ی روش های موجود به صورت تلفیقی استفاده کرد،

به همین دلیل هزینه ی کنترل علف های هرز بالاست ولی در عوض محصول مزارع به نسبت قابل توجهی در بعضی موارد تا 05 درصد افزایش می یابد.

 نکته

راه های انتشار علف های هرز را بدانیم.
از ورود علف های هرز به مرحله ی گلدهی و دانه بندی جلوگیری کنیم.
از توسعه و گسترش علف های هرز چند ساله که از طریق رویشی تکثیر پیدا می کنند جلوگیری کنیم.
کنترل فیزيكي يا مكانیكي
کنترل مکانیکی قدیمی ترین و پر طرفدارترین روش کنترل علف های هرز محسوب می شود و قدمت آن با کشاورزی برابر است.  در مدیریت علف های هرز اهمیت زیادی دارد.

باعث از بین بردن اندام های هوایی و زیر زمینی می گردد.

کنترل مکانیکی از طریق شخم، دیسک ها، پنجه غازی ، هرس، کولتیواتور، روتیواتور در زمان آیش و قبل از کاشت برای آماده کردن بستر مناسب کاشت

کنترل علف های هرز در حاشیه مزرعه در زمان داشت.

استفاده از شعله افکن برای کنترل علف های هرز در حاشیه مزرعه و مسیر های آبیاری مهم دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا