آفات

آفات یونجه 1 (سن سبز یونجه و…)

آفات یونجه 1 (سن سبز یونجه و…):

سن سبز

شته خالدار یونجه

کرم یونجه

حشره جهنده سه گوشه یونجه

کرم چغندر قند

شپشک یونجه

سن سبز یونجه

این آفت زمستان را به شکل تخم در داخل ساقه گیاهان و علف های هرز می‌گذارند

و زمانی که دمای محیط به 20 درجه سانتیگراد رسید تخم ها باز می‌شوند.

پوره سن یک در مناطق دشت اواسط بهار و در مناطق سرد و کوهستانی در اواخر بهار ظاهر می‌شود.

این آفت در ساعات گرم روز فعالیت زیادی دارد و در روزهای ابری و بارانی در گوشه ای پناه می‌گیرد.

حشرات ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر شروع به ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده  و ﺟﻔﺖﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢﮔﺬاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻞ ﻧـﺴﻞ دوم درﺳـﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻞﻛﺮدن ﭼﻴﻦ دوم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ

و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آﻓـﺖ در  ﻫﻨﮕـﺎم ﮔﻞﻛﺮدن ﭼﻴﻦ دوم یعنی نیمه دوم مرداد ماه دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوره ﻳـﻚ نسل  21.5 روز می‌باشد.

سن سبز یونجه

کنترل

برداشت زودهنگام یونجه با استفاده از دروگر بشقابی به صورت کف بر تا حالت زمستانه که تخم است همراه محصول برداشت شود.

از بین بردن علفهای هرز برای از بین بردن حالت زمستانه آفت در هنگام برداشت چین آخر.

کنترل شیمیایی

استفاده از سم زولون 35 درصد به مقدار 2 تا 3 لیتر در هکتار یا سومیسیدین 25 درصد به مقدار 1 لیتر در هکتار

در مرحله غنجه های سبز یونجه و دیگر گیاهان میزبان بسته به نظر کارشناس.

كنترل بیولوژیك
گونه هایی از زنبورهای براكونید مانند Euphorinspp. Peristenusconradi انگل واره سن های پایین پورگی
و P.palipes (Curtis) انگل واره پوره های سن های سوم و چهارم هستند.
قارچ بیماریزای Entomophthoraerupta (Dastan) نیز روی پوره های این آفت دیده شده است.
گونه های مختلف این قارچ به ناحیه سر، قفس سینه و شكم میزبان حمله كرده و نشانه های آلودگی بسیار مشخص می باشد.
همچنین سن های شكارگر Nabisferus، سن Draeocorispallens L. و
لارو بالتوری .ChrysoperlacarneaSteph از جمله عامل های كنترل كننده جمعیت این گونه هستند.
از عامل های كنترل كننده بالا، سن D.Pallens دارای تراكم جمعیت قابل توجهی در یونجه زارها بوده،
پوره و حشره بالغ این شكارگر از سن های مختلف پورگی سن های گیاه خوار خانواده Miridae تغذیه می كند.

شته های یونجه

یکی از آفات مهم یونجه به حساب می آیند از جمله شته نخود، شته آبی

شته ها در زمان تغذیه همراه بزاق خود مواد سمی به درون بافت گیاه تزریق می‌کنند.

که باعث توقف رشد و حتی مرگ گیاه می‌شوند.

تولید عسلک بوسیله شته ها باعث رشد قارچ‌ها و کپک زدن علوفه تولیدی می‌شود.

از جمله آسیب هایی که شته ایجاد می‌کنند انتقال ویروس‌هایی مانند موزاییک خیار و کوتولگی یونجه است.

شته نخودی

شته خالدار یونجه

بدن این حشره کوچک و زرد رنگ و متمایل به خاکستری است و در بخش پشتی بدن خود چندین ردیف خال سیاه دارد.

این شته گرمادوست است و در مناطقی که امکان بروز این آفت وجود دارد از کشت تابستانه یونجه خودداری می‌شود.

این شته هم به همراه تغذیه از گیاه مواد سمی در بافت گیاه تزریق می‌کند که سبب بی رنگی و سبز زردی یونجه و خشک شدن آن می‌شود.

شته خالدار یونجه

کنترل

استفاده از کفشدوزک ها و لارو بالتوری به عنوان دشمنان طبیعی این آفات تا حدودی موثر هستند.

از دشمنان شته خالدار سوسک قرمز است که حشرات ماده آن شکارگر شته ها هستند.

کنترل شیمیایی

استفاده از سمومی مانند پیریمیکارب 50 درصد بین 0.5 تا 0.75 کیلوگرم در هکتار.

زمان استفاده از این سم در اواخر بهار و اوایل تابستان همزمان با افزایش دما است.

مبارزه شیمیایی فقط برای شته خالدار توصیه می‌شود.

کرم یونجه Colias eurytheme

بی­رنگی گیاهان؛ مصرف همه برگ­ها، از جمله برگ­های میانی؛

حشرات بالغ به رنگ زرد – نارنجی هستند؛

لاروها به رنگ سبز روشن هستند، طول کرم­ها 3.8 اینچ (1.5 اینچ) است؛ لاروها دارای نوارهای سفید در اطراف بدن هستند.

آسیب شدید زمانی که تخم­ها در مزرعه گذاشته می­شود

کنترل

اجتناب از کاربرد حشره­ کش­های غیر ضروری برای افزایش جمعیت دشمنان طبیعی؛

یونجه رشد یافته را می­توان با Bacillus thuringiensis تیمار کرد؛

برداشت زودهنگام محصول برای جلوگیری از آسیب جدی.

Colias_eurytheme
Colias_eurytheme

شپشک یونجه Hypera postica

برگ­ها پوشیده شده و به رنگ برنز به نظر می­رسند؛

گیاهان ممکن است کاملا تخریب شوند؛

حشرات بالغ به رنگ سوسک خاکستری تیره با طول 0.5 سانتیمتر (0.2 اینچ) هستند؛

لاروها به رنگ سبز بوده و دارای خطوط نازک سفید در پشت و سر قهوه ­ای رنگ هستند.

لاروها در روی برگ یا خاک قرار دارند.

شپشک­ها در زمستان و بهار ظهور پیدا می­کنند؛ حشرات بالغ و لاروها به گیاهان آسیب می­رسانند.

کنترل

تیمار شپشک یونجه بایستی در طی یک دوره قبل از اولین برداشت صورت گیرد؛

برداشت محصولات قبل از گلدهی قابل قبول بوده و می­تواند خسارت شپشک را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد؛

سایر روش­های کنترل نظیر استفاده از حشره­ کش مناسب نیز می­توانید موثر باشد.

Hypera postica
Hypera postica

 

کرم چغندر Spodoptera exigua

سوراخ­های منفرد یا گروهی نامنظم در شاخ­ و برگ­ها؛

تغذیه سنگین توسط لاروهای جوان منجر به اسکلتی شدن برگ­ها می­شود؛

زخم­های کم عمق و خشک روی میوه؛ خوشه ­های تخم متشکل از 150-50 تخم که ممکن است در برگ­ها وجود داشته باشد؛

خوشه­ های تخم با پوشش سفید پوشانده می­شود که باعث ایجاد ظاهر پنبه ­ای می­شود؛

لاروهای جوان به رنگ سبز تا زرد بوده و لاروهای مسن عمدتا به رنگ سبز تیره با خطوط روشن در کناره ­ها و امتداد بدن هستند.

حشره می­تواند در طول یک سال 5-3 نسل را داشته باشد.

کنترل

روش­های ارگانیک کنترل کرم چغندر شامل کنترل بیولوژیکی توسط دشمنان طبیعی و استفاده از Bacillus thuringiensis؛

مواد شیمیایی نیز برای کنترل تجاری در دسترس می­باشد اما بسیاری از موارد لاروها را کنترل نمی­­کند.

کرم چغندر Spodoptera exigua
کرم چغندر Spodoptera exigua

حشره جهنده سه گوشه یونجه Spissistilus festinus

 

احاطه کردن ساقه­ ها باعث ایجاد شکستگی در بخش بالایی آن و قرمز، بنفش یا زرد شدن آن می­شود؛

حشره بالغ به رنگ سبز است؛

حشره دارای ناحیه مثلثی در پشت بوده و از بالا به صورت سوراخ دهان دیده می­شود؛

لاروها دارای بدن نرم بوده و به رنگ خاکستری – سفید است.

حشره آفت سایر گیاهان نظیر سویا نیز می­باشد؛ ممکن است در یک سال 4-3 نسل را تولید کند.

کنترل

کاربرد حشره­ کش مناسب در صورت مشکل­ ساز بودن آن­ها

 

حشره جهنده سه گوشه یونجه Spissistilus festinusحشره جهنده سه گوشه یونجه Spissistilus festinus
حشره جهنده سه گوشه یونجه Spissistilus festinus

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا