آفات

بیماری های سیر و پیاز

بیماری های سیر و پیاز

ریشه سرخی (pink root):

عامل بیماری قارچی خاکزی به نام Phoma terrestris است.

از علائم بیماری عدم رشد بوته و کاهش تعداد برگ های پیاز است.

در این حالت پیاز آلوده عمدتا ریشه زایی نموده، ریشه ها صورتی و بعد از مدتی قرمز و قهوه ای می شوند.

برگ ها از نوک به تدریج سفید، زرد و قهوه ای شده و در نهایت از بین می روند.

پیاز تولیدی کوچک است و شکل بازار پسندی ندارد.

 

 مبارزه با بیماری:

از روش ضدعفونی خاک و تناوب طولانی مدت میتوان استفاده نمود.

همچنین استفاده از قارچ کش لاماردور نتایج رضایت بخشی در سرکوبی بیماری داشته است.

Phoma terrestris
Phoma terrestris

پوسیدگی ریشه و طبق:

عامل بیماری در درجه نخست قارچ Fusarium oxysporum f.sp cepae است و پس از آن F. solani اهمیت دارد.

علائم

بیماری به صورت زردی نوک برگ ها در بهار است که این زردی توسعه یافته و به سمت پایین پیشروی می کند و زمانیکه سوخ های پیاز به درشتی فندق می شوند،

در مزرعه بوته میری به صورت لکه ای و یا گسترده مشاهده می شود.

ریشه های گیاه بیمار قهوه ای یا خشکیده شده و به رنگ صورتی یا بنفش نمایان می شوند و از بین می روند.

در این بیماری قهوه ای شدن و پوسیدگی در ناحیه طبق قابل تشخیص است.

Fusarium oxysporum f.sp cepae
Fusarium oxysporum f.sp cepae
روش های کنترل

 

جلوگیری از کود دهی زیاد، کنترل حشرات به منظور جلوگیری از ایجاد زخم،

دقت در هنگام برداشت و انبار کردن در شرایط مناسب،

مبارزه بیولوژیک با باکتری Burkholderia cepacia

مبارزه شیمیایی با قارچ کش لاماردور است.

پوسیدگی خاکستری پیاز (Onion gray blight)

در ایران عامل این بیماری قارچ بذرزاد Botrytis alii است.

علائم

این بیماری پوسیدگی عمیق قهوه ای با کپک خاکستری روی آن و اسکلروت های سیاه رنگ روی گردن پیاز است.

اسکلروت در بقایای گیاهی به مدت زیادی باقی مانده و موجبات پایداری قارچ را فراهم می آورد.

این قارچ در شرایط مرطوب و عدم تهویه مناسب انبار در مدت زمان کم تمام محصول را نابود می کند.

پیازهای آلوده بوی نامطبوعی ایجاد می کنند.

Botrytis alii
Botrytis alii
کنترل

جمع آوری بقایای گیاهی،

تناوب با صیفی جات،

سمپاشی با دی تیوکاربامات ها مانند کاپتان،

مانکوزب،

خشک کردن پیاز قبل از انبار استفاده می شود.

آنتراکنوز پیاز (Onion Anthracnose)

عامل بیماری قارچ Colletotrichum circinans است.

علائم

بيماري به صورت لکه هاي سياه رنگ به شکل دواير متحدالمرکز روي پوست پیاز و قسمت های هوایی آن ديده مي شود.

اين لکه ها باعث کاهش بازار پسندي محصول مي شود.

Colletotrichum circinans
Colletotrichum circinans
 کنترل

این بیماری از تناوب،

برداشت سریع محصول قبل از آلودگی،

ایجاد شرایط نگهداری مناسب در انبار و کشت پیاز رنگی به جای پیاز سفید، استفاده می شود.

لکه برگی آلترناریایی (purple blotch)

عامل این بیماری قارچی با نام علمی Alternaria porri است.

علائم

اولیه شامل لکه های کوچک آب سوخته با مرکز سفید است که اغلب در برگ های پیر ایجاد می شود.

با پیشرفت بیماری لکه ها گسترده و متمایل به بنفش با حاشیه روشن تر می شوند.

در صورت گسترش بیماری برگ ها زرد و پژمرده می شوند.

اسپورهای هوازاد از بقایای محصول قبلی آلودگی را آغاز می کنند که در شرایط گرم و مرطوب گسترش می یابد.

کنترل:

جمع آوری بقایای محصول،

کنترل رطوبت

کنترل شیمیایی با استفاده از قارچ کش آلیادو

Alternaria porri
Alternaria porri

سفیدک دروغی (downy mildew)

عامل این بیماری قارچ Peronospora destructor است.

علائم

بیرنگی و باریک شدن برگ ها و بالاخره پیچ خوردگی قسمت های پائین گیاه است.

آلودگی از برگهای مسن خارجی آغاز و به تدریج به برگ های جوان و داخلی پیشرفت می کند.

این برگها در محل مورد حمله پژمرده و خم شده و در نتیجه قسمتهای فوقانی آن زرد و خشک شده و می افتد.

در صورت وجود شرایط مرطوب و مساعد اندام های زایشی قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی پیاز که در واقع شامل کنیدی و کنیدیوفورها است.

بصورت لایه نمدی خاکستری مایل به بنفش در قسمتی از سطح برگ های پیاز ظاهر می شود.

ساقه های گل آذین آلوده زرد شده و این بیماری حتی در انبار نیز خسارت ایجاد می کند.

تناوب، خودداری از کشت نشاء آلوده و استفاده از قارچ کش آلیادو در کنترل بیماری موثر است.

Peronospora destructor
Peronospora destructor

زنگ (Rust)

عامل بیماری قارچ Puccinia allii است.

در ابتدای فصل علائم به صورت جوش های ریز قرمز تا نارنجی رنگ است که در مراحل بعد سیاه رنگ می شوند.

این بیماری باعث مرگ برگها و ریز شدن پیاز می شود.

شرایط گسترش این بیماری رطوبت زیاد، بارندگی کم و دمای 10 تا 24 درجه سانتیگراد است.

کنترل:

زهکش مناسب خاک،

تناوب زراعی

استفاده از قارچ کش هایی چون تیلت، فولیکور، ناتیوو و غیره در کنترل بیماری موثر است.

Puccinia allii
Puccinia allii

سیاهک (smut)

عامل بیماری قارچ Urocystis colchici است.

علائم

در اثر این قارچ رگه هایی در داخل بافت برگ، غلاف برگ و غده پیازها دیده می شود.

این رگه ها به وسیله توده های سیاه اسپورهای قارچ پر شده اند که با پاره شدن آن توده سیاهرنگ اسپور قارچ خارج می گردد.

لکه ها در ابتدا در برگهای  گیاه جوان ظاهر شده و سپس قسمتهای دیگر گیاه را آلوده می کند.

برگ های بیمار غیرنرمال بوده و پیچیده می شوند.

گیاهان آلوده به شدت کوتوله شده و به تدریج می میرند.

ضدعفونی بذر و تناوب از جمله روش های کنترل است.

Urocystis colchici
Urocystis colchici

لهيدگي باکتريائي پياز(Onion bacterial mushy rot)

عامل بیماری باکتري Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum است که بيشتر در انبار خسارت وارد مي کند.

این باکتری از طريق گردن پياز هنگامي که رشد گياه کامل مي شود وارد شده و يک يا چند فلس از پياز را آلوده می کند.

در اين مرحله بافت هاي مورد حمله آب سوخته به نظر مي رسند و رنگ زرد يا قهوه اي روشن دارند.

به تدريج پوسيدگي پيشرفت مي کند و فلس ها نرم مي گردند

پيازهاي آلوده اگر فشار داده شوند يک مايع آبکي با بوي بد از ناحيه گردن پياز به بيرون تراوش مي کنند.

اين باکتري فقط توسط زخم وارد مي شود.

Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum
Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum
 کنترل

جلوگیری از زخمي شدن پياز در هنگام برداشت و خرمن کردن،

تهویه مناسب انبار و استفاده از ترکیبات مناسب مسی برای جلوگیری از گسترش پوسیدگی است.

نماتد ساقه و پیاز

نماتد ساقه و پیاز با نام Ditylnchus dipsaci گسترش جهانی دارد.

نماتد روی اندام هایی مانند جوانه و ساقه، ایجاد برآمدگی کرده و در حالت شدید برگ های مسن به روی زمین خوابیده و برگ های جوان کوتاه و خمیده می گردند.

پیازها گاهی شکاف برداشته و با وجود ظاهری سالم، به سرعت در انبار می پوسند.

Ditylnchus dipsaci
Ditylnchus dipsaci

 کنترل بیماری

از روش های تناوب طولانی،

استفاده از پیاز و بذر عاری از نماتد،

مبارزه در مزارع بویسیله فومیگاسیون خاک،

استفاده از سموم نماتدکش مانند راگبی و ضدعفونی وسایل کشاورزی برای جلوگیری از انتقال نماتد، استفاده می شود.

بیماری های فیزیولوژیک:

سبز شدن پیاز:

در صورتیکه سوخ ها در طول مدت رشد یا پس از برداشت به مدت زیادی در معرض نور خورشید قرار گیرند، تغییر رنگ می دهند.

آفتاب سوختگی:

در مناطق گرم نور مستقیم خورشید به همراه درجه حرارت زیاد باعث گرم شدن بافت خاک و در نتیجه ایجاد فلس های چروکیده و تیره رنگ و بافت مرده زیر آن می شود.

شفاف شدن فلس:

تاخیر در زمان برداشت و افزایش دما و رطوبت در ماه آخر برداشت

سپس انتقال به انبار سرد باعث این اختلال می شود که در این حالت فلس پیاز شفاف شده و شبیه حالت سرمازدگی،

بافت محصول نرم و به سرعت فاسد می شود.

تقسیم سوخ(bulb splitting) :

در این ناهنجاری طبق شکاف برمی دارد و یک یا چندین پیاز از طبق شکاف خورده خارج می شوند.

دلیل اصلی این ناهنجاری عدم تنظیم آبیاری پیاز به ویژه در مراحل ابتدایی رشد است.

این ناهنجاری علاوه بر ایجاد ظاهر بدشکل پیاز، راه ورود میکروارگانیسم های ثانویه و کنه پیاز را نیز باز می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا