آفات

آفات خیار

آفات خیار

در چند دهه اخیر تمركز جمعیت در شهرهای بزرگ،  بازار مصرف بزرگی را برای محصولات كشاورزی فراهم كرده است.

لذا زمین های كشاورزی، برای رفع نیازهای غذایی این جمعیت اختصاص یافته است

اما با گسترش جمعیت در شهرها به تدریج نیاز به روش های جدیدی كه توانایی تولید بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را

داشته باشد، بیشتر آشکار می شد

لذا به تدریج گلخانه ها این تحول عظیم را به وجود آوردند.

گلخانه ها با ایجاد شرایط بسیار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعی برای اولین بار این امکان را به وجود آوردند

كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند .

از جمله محصولاتی كه با این روش تولید شد خیار درختی بود

برای كاشت و عرضه این محصول به بازار گلخانه های متعددی در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران ساخته شدند.

گلخانه ها با به وجود آوردن شرایط آب و هوایی مساعد می توانند همزمان به تکثیر آفت و بیماری های این محصول نیز كمك كنند.

 در این مطلب سعی بر این است، حشراتی كه در محیط گلخانه روی محصول خیار خسارت وارد می سازند،

معرفی شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر این حشرات را ه های مقابله با آنها را به طریق علمی به كار گیرند،

زیرا بسیار دیده شده است كه یك گونه حشره توانسته به محصول گلخانه های زیادی خسارت هنگفتی وارد كند

شته خانواده Aphididae

شته ها از مهم ترین آفات گلخانه ها هستند كه تهدیدی جدی برای خیار گلخانه ای محسوب می شوند.

در ابتدای چرخه زندگی این حشرات ماده موسس قرار دارد.

این حشره ماده می تواند چندین نسل را بدون جفت گیری به وجود آورد.

پس از گذشت مدتی تعداد شته ها به میزان زیادی افزایش می یابد.

در این بین حشرات بالداری به وجود آمده اند كه می توانند با پرواز تمام گلخانه یا حتی گلخانه های دیگر را نیز به تصرف خود در آورند.

اما شته ها چگونه به گیاه خسارت وارد می كنند؟

این حشرات شیره گیاه را می مکند و هنگامی كه تعداد زیادی شته این عمل را انجام دهند گیاه به تدریج ضعیف می شود

توانایی رشد آن هم كم می شود كه این پدیده مستقیماً روی میزان محصول به دست آمده اثر می گذارد.

از طرف دیگر شته با انتقال عوامل بیماری زای گیاهی و نیز ترشح ماده ای چسبناک از انتهای بدن خود به نام عسلك كه محیط

مناسبی برای رشد انواع قارچ ها فراهم می آورد نیز به گیاه آسیب وارد می كند.

عسلك ترشح شده مورچه ها را نیز به سوی خود جلب می كند

باعث می شود كه مورچه ها گاهی خود، تخم شته ها را به گلخانه وارد كنند تا بعد از تکثیر شته،

مورچه از شیره آن استفاده كند. لذا در بعضی موارد از شته ها به عنوان گاو مورچه ها نام برده می شود

چرا كه مورچه ها عسلك شته ها را می دوشند و به مصرف تغذیه خود می رسانند.

برای مبارزه با شته ها یکی از مهم ترین راه ها مبارزه با مورچه ها است.

كنترل

1 – مبارزه با علف های هرز محیط گلخانه كه می توانند به عنوان پناهگاهی برای شته ها به شمار روند،

2 – استفاده از كفشدوزک هفت نقطه ای كه از شته ها تغذیه می كنند

3 -به كار گیری نوارهای زردرنگ چسبنده كه این حشرات را به خود جلب می كنند و پس از نشستن حشره روی آن به آن

چسبیده و نابود می شوند، موثر خواهند بود.

4 – به عنوان آخرین راه مبارزه با شته ها و دیگر آفات گلخانه ها از سموم شیمیایی نظیر:

1 -چس(بهترین سم با كمترین اثر زیست محیطی)، 2 -كنفیدور(شته كش قوی با دوره كارنس كم)،مالاتیون،دیازینون،پریمورو…

و سموم ارگانیك نظیر:

1 -ازادیراختین،سیرینول (عصاره سیر) پالیزین(عصاره اكالیپتوس)،تنداكسیر و آب تنباكو استفاده كرد.

مگس های سفید خانواده Alevrodidae

در ابتدا باید یادآور شد كه مگس های سفید اصلاً مگس نیستند ولی به این نام شهرت دارند.

این حشرات خرطوم نسبتاً بلندی دارند و مانند شته ها می توانند از شیره گیاه تغذیه كنند

از این طریق و نیز از طریق انتقال عوامل بیماری زای گیاهی خسارت خود را به خیار گلخانه ای وارد كنند.

این مگس های سفید دارای گردسفیدی روی بال های خود هستند و به این دلیل است كه سفید به نظر می رسند.

حشراتی كه از تخم به وجود می آیند و پوره سن اول نامیده می شوند متحركند.

این مرحله به راحتی امکان گسترش این آفت را فراهم می كند

زیرا به دلیل سبکی به راحتی به وسیله باد و عوامل دیگر جا به جا شده و سبب گسترش حشره در گلخانه ها می شوند.

پوره های سنین بعدی ثابت هستند و پس از مدتی به حشره ای بدون بال تبدیل می شوند كه بال نیزدر مراحل بعد ظاهر می

شود.

مگس سفید
مگس سفید

كنترل

1 -زنبور پارازیت Encarsia Formosa و نیز گونه های مشابه آن

2 – زدن توری 50 مش در محل های ورودی و پنجره ها

3 -استفاده از تله های زرد رنگ

4 -مبارزه با سموم شیمیایی نظیر:

1 -استامی پراید (بهترین سم برای انواع مگس ها)،

2 -ادمیرال(بدون اثر برروی دشمنان طبیعی)

3 -امبوش كه باعث برگ ریزی می شود.

5 -سموم ارگانیك: سیرینول و پالیزین

تریپس ها راستهThysanoptera

حشرات كوچکی هستند كه برخی بالدار و برخی بدون بال هستند

به این راسته از حشرات به دلیل داشتن ریشك هایی در روی بال بال  ریشکداران گفته می شود.

پنجه پای تریپس ها  به جای ناخن، بادكش دارد كه برای چسبیدن به گیاه به كار می رود.

این حشرات نیز از شیره گیاهان و از جمله خیار گلخانه ای تغذیه می كنند.

البته معمولاً خسارت چندان بالایی به جای نمی گذارند مگر در مواردی كه تعداد آنها در گلخانه بسیار زیاد شود،

ولی در محل تغذیه انها لکه های تیك شکل زرد تا نقره ای ایجاد می شود.

Thysanoptera
Thysanoptera


كنترل

1 -استفاده از تله های ابی برای جلب حشرات بالغ

2 -استفاده از سموم شیمیایی مثل دی كلروس،دیازینون، مالاتیون و…

بهترین فرمولاسیون كنترل:

دیکلروس( 1/5 درهزار)+شکر( 2 درهزار)+سورفکتانت گروه سوم(میسلی مثل میسل 1 یا روت)

كنه تارعنکبوتی

این افت از پرخسارت ترین افات گلخانه ای به شمار میروند و در اب و هوای گرم و خشك شیوع میابد.

به رنگ زرد متمایل به سبز،زرد یا قرمز استو دارای دو لکه تیره روی بدن است

این كنه بر روی برگ و گل ها تارهای ابریشمی میتند كه بر اثر تغذیه از گیاه برگ و گل ها خشك می شوند

ولی در گلخانه خیار برگها رنگ پریده شده و برخی برگ ها از بالا شروع به زرد شدن می کنند

همچنین باعث جلب گرد و غبار به سمت برگ های الوده می شود.

این افت باعث خشکیدگی و سله بستن روی میوه می شود.

کنه تارعنکبوتی
کنه تارعنکبوتی


كنترل:

1 -افزایش رطوبت گلخانه و شستشوی گیاه

2 -استفاده از سموم شیمیایی نظیر ابامکتین ساده و یا طلایی، ارتوس، نئورون یا نیسورون و سموم ارگانیك نظیر سیرینول، پالیزین

مگس مینوز برگ سبزی Leafmineres

بیش از 150 گونه از مگس های خانواده Agromyzidae در دنیا شناسایی شده اند كه روی گیاهان مختلف تغذیه می كنند.

4 گونه مهم از این مگس ها به نام های Liriomyza trifolii , L. sativae , L. bryoniae , L. congesta  می باشند.

در حال حاضر گونه L. sativae ، خسارت بسیار شدیدی را بر روی گیاهان زینتی ، ژربرا ، داودی و سبزیجات گلخانه ای ، گوجه فرنگی و خیار وارد می آورد.

Leaf_miner
Leaf_miner
زیست شناسی:

اندازه حشرات كامل مگس مینوز سبزی در حدود 2 تا 3 میلیمتر است و رنگ آن سیاه و زرد است.

حشرات ماده با تخم ریز خود خراش ها و یا سوراخ های كوچکی در سطح برگ ایجاد می كنند.

از محل سوراخ ایجاد شده ، شیره برگ بیرون زده و حشرات ماده و نر از آن تغذیه می كنند.

هر حشره ماده بسته به گیاه میزبان تا 250 تخم می گذارد.

تخم ها پس از 4 تا 5 روز تفریخ شده و لاروهای جوان تقریباَ شکری رنگ از پارانشیم برگ بین دو سطح فوقانی و تحتانی تغذیه

كرده و دالان های مارپیچی ایجاد می نمایند.

دالان ها ابتدا بسیار نازک و نخ مانند هستند همزمان با رشد لاروها به رنگ زرد متمایل هستند و عرض كانال یا دالان پهن تر

شده تا زمانی كه لارو پس از ایجاد چند دالان مارپیچ و مستقیم از برگ خارج شده و در سطح برگ و روی سطح خاک به شفیره

تبدیل شود.

در بعضی گونه ها لارو از برگ خارج شده و در همان جا شفیره شده و حشره از شفیره خارج می شود.

لاروهای گونه L.trifolii در سطح برگ ب هآسانی دیده می شوند.

خسارت

مینوز ها دو نوع خسارت ایجاد می نمایند.

كه خسارت مستقیم در اثر تغذیه لاروها درون برگ و سوراخهای ناشی از تغذیه بالغین در سطح رویی برگ ایجاد می گردد.

افزایش دالانهای روی برگ باعث كاهش قابل توجه فتوسنتز برگ و ریزش پیش از موقع برگ می شود.

حتی سوراخ تغذیه بالغین می تواند موجب مرگ سلولی در گیاهان شود.

خسارت غیر مستقیم در اثر انتقال ویروسها ، باكتری ها ، و قارچ های بیماریزای گیاهان از طریق سوراخ های ایجاد شده توسط

تغذیه ماده های بالغ حاصل می شود.

تشخیص خسارت و حضور آفت:

برگ های گیاهان را میبایست به طور هفتگی معاینه و بازدید نمود.

نشاءهایی كه به گلخانه منتقل میشوند بدقت بازرسی شوند.

با نصب كارتهای زرد چسبنده در قسمت بالای گیاهان ،از شکار حشرات كامل مگس توسط كارتهای زرد آگاه شوید.

علایم خسارت

دالانها مارپیچ در سطح برگ كاملاً مشهود است.كه برگ های لپه ای گیاه و برگهای جوان به دلیل نرم و تازه بودن برای افت خوش خوراک تر هستند

كنترل

روشهای غیر شیمیایی

روش زراعی و فیزیکی

حذف علفهای هرز میزبان آفت از اطراف گلخانه

نصب توریهای ضد حشره ( درب ورودی و دریچههای تهویه )

نصب كارتهای زرد به ابعاد 40 * 30 بطور عمودی و به فواصل هر دو متر یا نصب نوارهای زرد رنگ به عرض 30 سانتیمتر در بالای

گیاهان كه با روغن STP آغشته شده اند

در شکار انبوه حشرات كامل مگس بسیار موثر است.

بدیهی است هر هفته روغن روی كارت تمیز شده و دوباره با روغن STP آغشته شود.

کنترل شیمیایی :

كنترل شیمیایی مگس مینوز برگ به علت استفاده از سموم غیر مؤثر علیه این آفت چندان موفق نبوده است

زیرا به دنبال چند بار مصرف سم غیر مؤثر ، طغیان آن را بهمراه داشته است.

به نظر می رسد این حشره قابلیت زیادی در بروز مقاومت به سموم دارد.

به هر حال سمی كه در حال حاضر علیه این آفت تأثیر خوبی دارد آبامکتین نام دارد

در اروپا به آن Vertimec و در آمریکا Avid گفته می شود.

استفاده از این تركیب به نسبت 8/0 تا 1 در هزار تأثیر خوبی در كنترل آفت دارد.

قابل ذکر است بیشترین بیماری و افت مشاهده شده در گلخانه ها :

1 -سفیدک حقیقی و دروغی

2 -مرگ گیاهچه

3 -کنه تارتن دو نقطه ای

4 -شته

5 -مگس سفید

6 -مگس مینوز

علف هرز

علف هرز غالب گلخانه های خیار گل جالیز می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا