کشت ارگانیک

خیار گلخانه ای

 

خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده و پوشیده از خارهای نازک و خشن است.

برگ های آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه داراست .

برای كشت در گلخانه بایستی از واریته های بکزرا یا پارتنوكارپیك خیار استفاده شود

در آنها گل نر وجود نداشته و گل های ماده بدون عمل گرده افشانی ولقاح تولید میوه می كنند.

خیار گلخانه ای
خیار گلخانه ای

1- شرایط مورد نیاز

بیست تا بیست و پنج درجه سانتی گراد حرارت اپتیمم برای خیار گلخانه ای می باشد.

رطوبت اپیتمم 65 -% 60 % می باشد .

ای سی آب مورد استفاده برای خیارگلخانه ای بایستی حدود 1 – 0.8 میلی موس بر سانتی متر بوده

آب هایی با ای سی بیشتر از 2 میلی موس بر سانتی متر برای كشت گلخانه ای مناسب نمی باشند .

همچنین بهترین پی اچ خاک 7 – 6 بوده و مقدار ای سی محلول خاک نیز نبایستی از 2 میلی موس بر سانتی متر تجاوز كند .

عناصر کم مصرف میکرو
عناصر کم مصرف میکرو
عناصر کم مصرف میکرو
عناصر کم مصرف میکرو
عناصر کم مصرف میکرو
عناصر کم مصرف میکرو

2- نقش عناصر غذایی در رشد و نمو

ازت:

بیشتر در رشد اندامها نقش دارد تا در تشکیل میوه .

مقادیر بیش از حد ازت سبب رشد رویشی زیاد و اختلال در رشد ریشه و میوه می گردد .

سطوح نرمال غلظت ازت در بافت گیاه حدود 5 تا 6 درصد وزن خشك می باشد .

كمبود ازت هنگامی مشاهده می شود كه غلظت ازت كمتر از 2 درصد در برگها باشد .

علائم كمبود بصورت زرد شدن برگهای پیر و توقف رشد برگهای جوان شروع می شود .

میوه ها كوتاه و لاغر و به رنگ سبز روشن در می آیند

علائم مسمومیت ازت در خیار بصورت تیره شدن برگها ، كوتاه شدن  فاصله بین گره ها ، ترد و شکننده شدن ساقه ها و كوتاه

شدن شاخه های فرعی و سر چماقی شدن شدن میوه ظاهر می گردد

 فسفر:

مقدار فسفر در گیاه بسیار كمتر از ازت بوده و مهمترین عنصر برای رشد و نمو ریشه مخصوصا” در شرایطی كه خاک سرد است

محسوب می گردد .

در كمبود فسفر برگهای جوان كوچك مانده و سفت و شکننده و كم رنگ و آبکی می گردند

در نهایت برگ ها چروكیده ، قهوه ای و سپس خشك می گردند .

كمبود فسفر در غلظت های كمتر از 0.3 -0.1 درصد برحسب وزن خشك در برگ ها مشاهده می گردد .

پتاسیم:

عنصری است كه برای تولید میوه با كیفیت بالا ، بسیار ضروری می باشد .

فراوانی ازت ، فسفر و یا كلسیم می تواند كمبود پتاسیم را به همراه داشته باشد

كمبود پتاسیم ابتدا در برگهای پیر اتفاق افتاده ، برگ را دچار پیچیدگی نموده و باعت نکروزه و سیاه شدن آن می گردد.

كمبود پتاسیم هنگامی نمایش داده میشود كه میزان آن در پهنك كمتر از سه و نیم درصد گردد،

كمبود پتاسیم در میوه باعث دوكی شدن میوه میگردد

کلسیم:

مهمترین نقش را در ساختمان و استحکام غشاو دیواره سلولی دارد .

حركت كلسیم از برگهای پیر به سمت برگهای جوان خیلی كند است .

كمبود كلسیم با كلروز بین رگبرگی و ایجاد نقاطی در حاشیه برگ شروع شده ، فاصله بین گره ها كوچك مانده ، گلها عقیم

شده و ریشه ها نحیف و كوچك مانده و میوه ها بی مزه و ریز خواهند شد .

گلگاه میوه به طورطبیعی رشد نمی كند.

علائم كمبود درمقادیر پائین تر از نیم درصد دربرگها ظاهر می شود.

 منیزیم:

كمبود منیزیم با ایجاد لکه های كلروز و نقاط قهوه ای رنگ بر روی برگهای خیار در پائین بوته ظاهر می شود .

در بعضی اوقات حاشیه برگها بطرف بالا برگشته و برگ فنجانی شکل می شود.

مقدار نرمال منیزیم در بافت گیاه درحدود 0.7 – 0.5 درصد در برگهای جوان بوده اما در برگهای مسن غلظت آن بالاتر است

آهن:

علامت كمبود آهن كلروز بین رگبرگی است كه در برگهای جوان به سرعت توسعه می یابد..

غلظت آهن در محدوده 100 تا 300 میلی گرم در كیلوگرم ماده خشك در برگهای بالغ می باشد.

منگنز:

مهمترین نقش منگنز تسریع در عمل فتوسنتز است و یکی از عناصر موثر در تولید هورمون اكسین به شمار می رود.

از آنجایی كه بین آهن و منگنز رقابت وجود دارد ، ممکن است كمبود منگنز در عین حال بیان كننده مسمومیت آهن نیز باشد.

علائم كمبود منگنز بصورت زرد شدن مزوفیل و ایجاد لکه های رنگ پریده و سبز كم رنگ روی سطح برگ می باشد.

مراحل پیشرفته كمبود منگنز در برگها خود را بصورت ظهور نقاط نکروتیك نشان می دهد.

روی :

عمل چندین آنزیم مهم در گیاه وابسته به نقش عنصر روی می باشد .

علائم كمبود بصورت ایجاد و توسعه لکه های بین رگبرگی روشن در برگها مشاهده می شود .

تغییر رنگ از رگبرگهای اصلی شروع شده كه شاخص خوبی برای تمایز آن از علائم كمبود منگنز است كه در آن رگبرگ سبز باقی ماند،

همچنین فاصله بین گره ها در قسمتهای بالای بوته كوتاه می ماند .

غلظت نرمال روی در گیاه در محدوده 50 میلی گرم در كیلوگرم است

علائم كمبود در غلظتهای كمتر از 25 میلی گرم در كیلوگرم بوجود می آید .

بر:

وجود عنصر بر در تقسیم سلولی و تمایز در نقاط رشد به خصوص نقاط رشد انتهایی ضروری است.

علائم ظهور كمبود بر در هنگام برداشت وقتی است كه برگهای پائین و میانی به رنگ زرد و روشن در آمده و خیار ترد و شکننده

می گردد

خیار دارای كمبود بر كوچك و زرد شده و سپس به رنگ قهوه ای در امده و می افتد.

خیار گیاهی است كه به سطوح بالاتر از ppm1 در خاک یا آب آبیاری حساسیت نشان می دهد.

علائم مسمومیت بر در گیاه ابتدا در برگها توسعه یافته و برگها فنجانی شکل می شوند.

غلظت نرمال بر در گیاه در حدود50 ppm می باشد.

خیار گلخانه ای
خیار گلخانه ای

مس:

علائم كمبود مس در گیاه خیار بصورت محدودیت رشد ، كوتاه شدن فاصله بین گره ها ، كوچك ماندن برگها ، برنزه شده برگها و سوختن نوک برگها می باشد.

بوته ها كوتاه قد مانده و تشکیل جوانه های زایشی و گل در انتهای بوته خیار كاهش می یابد.

غلظت مس در برگهای كامل در حدود ppm15 بوده و علائم كمبود در غلظتهای پائین تر از ppm7 بوجود می آیند.

در گلخانه ها بدلیل مصرف بیش از حد سموم قارچکش مسی، نه تنها كمبود مس مطرح نمی باشد بلکه مسمومیت مس

مشاهده می گردد كه علائم آن مشابه كلروز آهن می باشد.

مولبیدن:

مولیبدن در متابولیسم ازت در گیاه نقش اساسی دارد كمبود آن بیشتر در خاك های اسیدی رخ می دهد.

 

استفاده بیش از حد از کود ریزمغذی
استفاده بیش از حد از کود ریزمغذی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا