آفات

بیماری های خیار

سفیدک دروغی

عامل بیماری :قارچ
cubensis pseudoperonospora

علائم :در سطح بالای برگ لکه های روغنی و زاویه دار زرد و قهوه ای به قطر 1 تا 2 سانتی متر ایجاد می شود،

در اثر پیشرفت بیماری در زیر برگ نیز لکه های ارغوانی یا بنفش ایجاد می شود

همچنین حاشیه برگ ها خشک شده و به سمت بالا می رود.

شرایط ایجاد بیماری :

در آب و هوای گرم و مرطوب در صورت وجود آب روی شاخ و برگ توسط مه، شبنم و… تحت تنش دما ( روز های گرم و شب های سرد)،

رطوبت بالا ( 95 درصد)به مدت طولانی

فقر عناصر غذایی ( پتاس،روی،مس و منیزیم)در گلخانه ها با پوشش پلاستیکی بسیار شایع است.

كنترل

ایجاد تهویه مناسب جهت كاهش رطوبت و دما وجود تشتك آهك یا اسفنج آغشته به آهك در ورودی گلخانه جهت ضد عفونی

هرس برگ های آلوده و معدوم كردن آنها استفاده از برنامه سمپاشی منظم با سموم مسی، كاپتان، كویشن پرو،تانوس ،رورال

و ریدومیل و…

 

سفیدک دروغی
سفیدک دروغی

سفیدک سطحی(حقیقی)

پاتوژن: Erysiphe cichoracearum ، Sphaerotheca fuliginea

شرایط ایجاد بیماری:

آب و هوای مرطوب و خنك،شرایط ازدحام زیاد گیاه ،سایه اندازی زیاد(نور كم)،زیادی آب و كود در شرایط رشد كند گیاه ،این بیماری ایجاد می شود.

به ویژه در شب سرد و مرطوب این بیماری ایجاد می شود.

علایم:

لکه های كوچك و مدور و سفید رنگ در اندازه های مختلف ایجاد میگردد

آلودگی از برگ های پایین آغاز به سمت بالا پیشرفت می كنند.

بافت نرم و نخ مانند سفید رنگ روی برگ پخش می باشد.

برگ های آلوده تر زرد یا قهوه ای شده و خشك میگردند.

پودر سفید رنگ بر روی ساقه و دمبرگ هم دیده می شود.

سفیدک سطحی
سفیدک سطحی

كنترل

ایجاد تهویه مناسب جهت كاهش رطوبت و دما وجود تشتك آهك یا اسفنج آغشته به آهك در ورودی گلخانه جهت ضد عفونی

هرس برگ های آلوده و معدوم كردن آنها

استفاده از برنامه سمپاشی منظم با سموم مسی، توپاس،كالکسین،تركیبات گوگردی و سموم ارگانیك استروبی و فیلینت

مرگ گیاهچه

بوته میری ناشی از باكتری phytophtora است در این بیماری طوقه دوكی شکل و قسمت بالای طوقه باریك و سیاه می شود

روی میوه نیز كپك و لهیدگی ایجاد شده در نهایت بوته های الوده خشك شده و از بین میروند

كنترل

استفاده از بذور تیمار شده با بنومیل و تیرام ظروف نشا را روی خاک نگذارید. دمای آب ابیاری 17 تا 18 درجه مناسب است.

تهویه مناسب گلخانه و عدم فشردگی ذرات خاک و استفاده از سموم شیمیایی مسی یا ریدومیل در محل خروج بوته های الوده

ضد عفونی خاک قبل از كاشت با پرسیدین یا روت گارد

میتوان پس از رشد گیاه نیز از روت گارد استفاده كرد كه بهترین روش مبارزه محصوب میشود

 

انتراگنوز

عامل بیماری: lagenarium Colletotrichum

شرایط ایجاد بیماری :

در شرایط مرطوب و دمای بین 21 تا 27 درجه سانتی گراد دیده می شود.

آبیاری بارانی عامل اصلی انتشار بیماری است.
علایم:
ابتدا لکه های به رنگ سبز مات ظاهر می شود و سپس به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با حاشیه زرد كه 1 سانتی متر وسعت دارد.
لکه ها بیشتر در حاشیه رگبرگ ها است.

زخم ها روی دمبرگ و ساقه دراز،سطحی و زرد مایل به قهوه ای می باشد.

در مركز زخم اجسام ریز سیاه رنگ وجود دارد. در میوه ها زخم ها به صورت لکه های سبز رنگ پریده كه سریع بزرگ شده و

عمیق و فرورفته می شوند.

lagenarium Colletotrichum
lagenarium Colletotrichum

كنترل

رعایت بهداشت گلخانه ) قارچ روی خاک، چوب،كاه و… زنده می ماند.

تیمار بذر با مواد شیمیایی (بیماری با بذر منتقل می شود)سمپاشی منتظم با سموم زینب و فربام

گموز خیار(جرب،اسکب)

 

عامل بیماری: Cladosporium cucumerinum

علایم:

نقاط قهوه ای رنگ با حاشیه زرد رنگ روی برگ ظاهر می شود.

میوه های كوچك دارای لکه های آبسوخته كمی فرو رفته می باشد.

گاهی از این لکه ها ماده صمغی قهو ه ای رنگ تراوش می كند و به صورت دانه های قهوه ای خشك می شوند.

Cladosporium cucumerinum
Cladosporium cucumerinum

شرایط ایجاد بیماری:

آب و هوای سرد( 5 تا 15 درجه) و مرطوب هوای راكد و تهویه نا مناسب

 

کنترل :

استفاده از ارقام مقاوم حفظ دمای گلخانه در حدود 27 درجه و چند روز خشك نگه داشتن شاخ و برگ زهکشی مناسب خاک و تنظیم دور ابیاری

 

پژمردگی باكتریایی

 

عامل بیماری :باکتری Erwinia tracheiphila

شرایط ایجاد بیماری :

سوسک خیار حامل این باکتری می باشد و آن را وارد سیستم آوندی گیاه می کنند.

علایم :

آلودگی روی 1 یا 2 برگ به صورت لکه های سبز تیره می باشد.

برگ های آلوده بلافاصله پژمرده می شود.

Erwinia tracheiphila
Erwinia tracheiphila

کنترل:

استفاده از ارقام دیر گل از بین بردن سوسک خیار 20 روش شناسایی آلودگی باکتریایی:

عرض ساقه را برش داده و زمانی كه دو قسمت برش خورده به آرامی از همدیگر جدا می شوند

یك ماده شیری رنگ كه گاهی چسبنده نیز می باشد به صورت تار هایی بین دو مقطع ساقه تراوش می كنند.

 

ویروس موزائیك خیار

علایم:

در گیاهان 6 تا 8 هفته ای دیده می شود لکه های كم رنگ(شبیه موزاییك) در برگ ها دیده می شود.

برگ ها بدشکل شده ورشد گیاه متوقف میشود.

میوه ها به رنگ سبز مایل به زرد روشن با لکه های برجسته سبز تیره در می آید

مرگ گیاه در فاصله 7 روز بعد از آلودگی اتفاق می افتد.

ویروس موزائیك خیار
ویروس موزائیك خیار
کنترل:

استفاده از ارقام مقاوم

کنترل شته ها ( عامل اصلی انتقال ویروس)

 محلول پاشی با سموم مسی و یا

محلول شیر خشك 2در هزار تاحدودی این بیماری را كنترل كرد.

گلریزی در خیار گلخانه ای

خیار محصولیست كه فوق العاده نسبت به تنشهای محیطی آسیب پذیراست

درصورت مواجهه با تنش شدیدا دچارگلریزی می شود

همچنین درصورت كمبوداكثرعناصر غذایی نیز گلریزی اتفاق می افتد(درخیاردرختی)

ولیکن دربین عوامل مختلف موثربرگلریزی خیار،چندعامل اهمیت بیشتری دارند كه بترتیب اهمیت به این شرح می باشند:

دمای بالای 35 درجه سانتیگرادبمدت بیش از یکساعت وتکرار این موضوع درچندروزمتوالی

كمبود آهن

كمبود بر

كمبود ازت

كمبود كلسیم

دمای زیر 10 درجه سانتیگرادبمدت بیشر از یکساعت

نکته:كمبود شدید برو ازت باعث ریختن میوه نیز می شود

 

بیماری های ناشی از تغییر هورمونی

1 -اپی ناستی یا همجوشی خیار: ناشی از به هم خوردن عوامل هورمونی است.

2 -زرد شدن دور تا دور برگ:ناشی از شوری اب ابیاری است.

3 -ایجاد گل نر(گلهای بزرگ و زرد رنگ):مناسب نبودن رقم كاشت شده.

در چند دهه اخیر تمركز جمعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران بازار مصرف بزرگی را برای محصولات كشاورزی فراهم كرده است.

لذا زمین های كشاورزی، تا شعاع زیادی نسبت به این مراكز برای رفع نیازهای غذایی این جمعیت اختصاص یافته است

اما با گسترش جمعیت در شهرها به تدریج نیاز به روش های جدیدی كه توانایی تولید بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد،

بیشتر آشکار می شد لذا به تدریج گلخانه ها این تحول عظیم را به وجود آوردند.

گلخانه ها با ایجاد شرایط بسیار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعی برای اولین بار این امکان را به وجود آوردند

كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند .

از جمله محصولاتی كه با این روش تولید شد خیار درختی بود كه برای كاشت و عرضه این محصول به بازار گلخانه های متعددی در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران ساخته شدند.

گلخانه ها با به وجود آوردن شرایط آب و هوایی مساعد می توانند همزمان به تکثیر آفت و بیماری های این محصول نیز كمك كنند.

در این مقاله سعی می شود حشراتی كه در محیط گلخانه روی محصول خیار خسارت وارد می سازند، م

عرفی شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر این حشرات را ه های مقابله با آنها را به طریق علمی به كار گیرند،

زیرا بسیار دیده شده است كه یك گونه حشره توانسته به محصول گلخانه های زیادی خسارت هنگفتی وارد كند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا