آفات

ویروس موزائیک معمولی لوبیا

ویروس موزائیک معمولی لوبیا

بیماري ویروس موزاییک معمولی لوبیا یکی از مهمترین بیماري هاي لوبیا در سراسر دنیا بشمار می رود ولی به دلیل وجود ژن هاي مقاومت فراوان در ارقام تجاري لوبیا خسارت چندانی به این ارقام وارد نمی کند.

انتشار این ویروس در روسیه ، امریکا ، کانادا ، آسیا و تقریبا در هر جایی که ارقام حساس کشت گردد می باشد.

در ایران از کرج و فارس گزارش شده است.

این ویروس کاملا بًذرزاد است و با درصد بالایی در لوبیا بذرزاد می شود.

از نظر دامنه میزبانی، محدود به جنس لوبیا می شود . بطور کلی خسارت این بیماري در ایران چشمگیر است .

علایم بیماري:

علائم به صورت حالت موزائیک که شدت و ضعف دارد مشاهده می شود، گاهی اوقات بصورت لکه هاي تیره و روشن کاملاً مشخص مشاهده می شود که بدشکلی زیادي در برگها ایجاد می کند و در نتیجه برگ ها پیچیده و لوله می شوند و گاهی اوقات نیزحالت جارویی به بوته می دهند.

یکی از علایم مشخصه بیماري حالات رگبرگ نواري است. حالت فنجانی شدن به سمت پایین نیز مشاهده می شود.

علایم شدید بیشتر در برگهاي انتهاي بوته دیده می شود .

اندازه گیاهان آلوده کاهش یافته و غلاف ها لکه لکه و بدشکل می شوند.

این علایم ممکن است با بیماري بصورت ثابت و پایدار باقی می BCMV ویروس موزاییک خیار اشتباه شود. تفاوت آنها در این است که علایم ماند در حالی که علایم موزاییک خیار موقت است.

گاهی آلودگی بصورت بی رنگی ریشه و ساقه و پژمردگی سریع و مرگ گیاه نمایان می شود.

عامل بیماري :

Bean common mosaic virus عامل این بیماري نیز یک Potyvirus بطول تقریبی 750 nm است که با شته بصورت ناپایا منتقل می شود .

چرخه بیماري :

این ویروس در لوبیا بذرزاد است و بندرت روي بقولات وحشی یافت می شود.

انتقال ویروس از طریق شته لوبیا، شته لوبیا چشم بلبلی ، شته نخودفرنگی و شته سیب زمینی می باشد.

 

کنترل و مدیریت بیماري :

• کشت بذر عاري از ویروس
• بکارگیري ارقام مقاوم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا