آفات

بیماري پوسیدگی ذغالی لوبیا

بیماري پوسیدگی ذغالی

این بیماري اولین بار در فرانسه و سپس از امریکا ، اروپا ، آسیا ، کانادا ، و امریکاي جنوبی گزارش گردید. این قارچ در استان فارس خیلی زیاد است وبیشتر مربوط به مناطق با بارندگی کم بوده وبنابراین درسالهاي خشک بیماري خیلی مهمی محسوب میشود. در بیماري پوسیدگی ذغالی این قارچ بعنوان ساپروفیت روي ریشه هاي اکثر گیاهان و در همه. جاي ایران دیده می شود. میزبان هاي زیادي دارد و در دماي 35 28 درجه سانتی گراد و تنش آبی بسیار فعال است

علایم بیماري:

مرگ گیاهچه ،کاهش تعداد گیاهان ، وجود شانکر سیاه فرورفته در نزدیک کوتیلدون ها ، آلوده و سیاه شدن قسمت هایی ازساقه که در درون آن اسکلروت هاي ریز سیاهرنگ به تعداد زیاد یافت میشوند و سبب سیاه شدن و پوك شدن ساقه می گردد. لکه در برگ نیز بوجود آمده و باعث از بین رفتن برگ می شود.

عامل بیماري :

Macrophomina phaseolina قارچ عامل بیماري است که تولید تعداد زیادي سختینه با شکل نامنظم و اندازه هاي متفاوت می کند که بعضی با چشم غیر مسلح و برخی با ذره بین دیده می شوند.

بیماري پوسیدگی ذغالی لوبیا
بیماري پوسیدگی ذغالی لوبیا

چرخه بیماري :

این قارچ از راه زخم ها و یا در اثر کمبود مواد غذایی و ضعیف شدن گیاه وارد گیاه می شود. عامل انتقال بیماري از فصلی به فصل دیگر از طریق بذر آلوده ، علف هاي هرز ، بقایاي گیاهی می باشد. بیماري بعد از یک هواي گرم با رطوبت متوسط شدید تر است . در دماي 10 درجه سانتی گراد یا پایین تر و بالاتر از 40 درجه سانتی گراد تقریبا هیچ رشد و تولید سختینه رخ نمی دهد.

کنترل و مدیریت بیماري :

• استفاده از بذر سالم
• تناوب با مارچوبه ، کلم و پیاز ، کرفس و غلات دانه ریز
• تغذیه مناسب لوبیا با کودهاي ازته ، فسفره و پتاسه
• زهکشی خوب و آبیاري مناسب
• ضدعفونی بذر با تیرام ، کاپتا

کنترل بیماری
کود شیمیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا