مطالب آموزشی

کلزا

خسارت سرما زدگی در کلزا

چرخه زندگی کلزای پاییزه دارای دو مرحله :

مرحله رویشی

مرحله زایشی

} رکود زمستانه درجه حرارت روزانه زیر 2 درجه شروع و در بهار 5 درجه سانتی گراد پایان می پذیرد.

} اگر در بهار گرم شد و سپس یخبندان رخ داد باعث خسارت به این محصول می شود (6- تا 12- درجه سانتی گراد(

} بستگی به مرحله رشدو نمو و درجه سازگاری و رقم کلزا ، این محصول سرمای 20- تا 15- راتحمل می کند

} در حالتی که زمین از برف پوشیده شده است تحمل به سرما در دمای پاییز بیشتر نیز می باشد

} دمای 7- تا 15- درجه سانتی گراد برای برگها کشنده است.

} گیاهانی که سیستم ریشه ای توسعه یافته ای دارند و نقاط رشدی توسط برگها پوشیده شده است، در دمای پایین نیز زنده می مانند

خسارت سرما زدگی

سرما های قبل از سبزشدن گیاه تقریبا کشنده هستند

} برای سرعت دهی به جوانه زنی و خروج از خاک از روش بذر مال برای سریع سبز شدن استفاده کرد.

} انواع بذر مال های تجاری حاوی عنصر روی و یا روی و فسفر و یا ترکیبات اسید هیومیک تقویت شده با روی یا فسفر برای تسریع جوانه زنی قابل توصیه می باشند.

میزان مصرف نیتروژن در شرایط شور
میزان مصرف نیتروژن(کیلوگرم در هکتار)                                (شوری خاک (دسی زیمنس بر متر)
دیدگاه اول                       دیدگاه دوم

5.5                               195                         195

8.3                               175                         22

میزان مصرف فسفر در شرایط شور
میزان مصرف فسفر( کیلوگرم در هکتار( در شرایط بالاترین عملکرد دانه و روغن                          شوری آب آبیاری(دسی زیمنس برمتر(

5.5                                                                                                           90

8.5                                                                                                         135

 با افزایش شوری آب آبیاری، نیاز کلزا به فسفر افزایش می یابد.

 در شوری های بالای آب آبیاری، مقدار قابل توجهی از فسفر رسوب می نماید

عناصر کم مصرف در شرایط شور

 مصرف خاکی کلات آهن به همراه دوبار محلول پاشی سولفات آهن آبدار با غلظت 5 در هزار) انتهای روزت و دو هفته بعد از اولین محلول پاشی)

 مصرف خاکی 25 کیلوگرم بهمراه دوبار محلول پاشی سولفات منگنز با غلظت 5 در هزار) انتهای روزت و دو هفته بعد از اولین محلول پاشی)

 کاهش جذب عناصر کم مصرف در شرایط شور به دلیل:

کاهش حجم ریشه 

خاصیت آنتاگونیسمی بین عناصر غذایی و یون های سمی

 محلول پاشی عناصر کم مصرف برای رفع نیاز گیاه

 مصرف خاکی 40 کیلوگرم به همراه دو بار محلول پاشی سولفات روی آبدار با غلظت5 در هزار ) انتهای روزت و دو هفته بعد از اولین محلول پاشی(

برای بازتوانی کلزا  پس از وقوع سرمازدگی: پس از شروع رشد در اواخر زمستان به مصرف نیتروژن اقدام نمود.

} حدود 10 تا 15 درصد نیتروژن بیشتر به همراه استفاده از محرک های رشد گیاهی

} هیومیک اسید ، اسید آمینه یا عصاره جلبک بعنوان محرک رشد

} در صورت عدم استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته در زمان کشت: به صورت سرک در آب آبیاری مصرف گردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا